Tác giả: Zelda
Điều duy nhất còn sót lại
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 46 cuốn
Điều duy nhất còn sót lại một tác phẩm mang hơi thở buồn bã vừa lạ vừa quen như thế. Mười hai truyện ngắn với những ngôn từ chắt lọc, câu chữ buông thản nhiên như không, nhưng dị và lạ mang một phong cách chỉ có ở Zelda.
Giá: 78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Điều duy nhất còn sót lại
Tác giả:  Zelda
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Zelda
Còn trong kho: 46 cuốn
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Điều duy nhất còn sót lại một tác phẩm mang hơi thở buồn bã vừa lạ vừa quen như thế. Mười hai truyện ngắn với những ngôn từ chắt lọc, câu chữ buông thản nhiên như không, nhưng dị và lạ mang một phong cách chỉ có ở Zelda.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn