Tác giả: Nguyễn Quốc Vương
Tìm
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Tác giả Nguyễn Quốc Vương
Sinh năm 1982 tại thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Lân Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Hiện sống ở Hà Nội.
Thích đọc, dịch, viết và bán sách rong.
Các tác phẩm đã xuất bản, Tác phẩm dịch:
Cải cách giáo dục Nhật Bản,Ozaki Mugen, NXB Từ điển Bách Khoa và Thaihabook, 2014.
Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản, NXB Phụ nữ và Công ty CP Sách và Truyền thông Quảng văn, 2015
Lịch sử học là gì, Odanaka Naoki, NXB tổng hợp TP.HCM và Ban tu thư Đại học Hoa Sen, 2016.
Hướng dẫn học tập môn Xã hội tập II, NXB Đại học sư phạm, 2017.
Tác phẩm nghiên cứu, sáng tác:
Điều bí mật trong vườn (tập thơ thiếu nhi), NXB Văn học 2015
Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, NXB Phụ nữ 2016
Mùi của cố hương (tản văn), NXB Phụ nữ 2017
Môn sử không chán như em tưởng, NXB Phụ Nữ 2017
Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường, NXB Hà Nội và Công ty CP 7 Group Nhân sách Bão 2017
Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học (chủ biên, trọn bộ 12 cuốn), NXB Đại học Sư phạm, 2017
Đi tìm triết lí giáo dục Việt Nam, NXB tri thức và Công ty CP sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam.
Giá: 42,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tìm
Tác giả:  Nguyễn Quốc Vương
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Tác giả : Nguyễn Quốc Vương
Còn trong kho: 100 cuốn
42,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tác giả Nguyễn Quốc Vương
Sinh năm 1982 tại thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Lân Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Hiện sống ở Hà Nội.
Thích đọc, dịch, viết và bán sách rong.
Các tác phẩm đã xuất bản, Tác phẩm dịch:
Cải cách giáo dục Nhật Bản,Ozaki Mugen, NXB Từ điển Bách Khoa và Thaihabook, 2014.
Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản, NXB Phụ nữ và Công ty CP Sách và Truyền thông Quảng văn, 2015
Lịch sử học là gì, Odanaka Naoki, NXB tổng hợp TP.HCM và Ban tu thư Đại học Hoa Sen, 2016.
Hướng dẫn học tập môn Xã hội tập II, NXB Đại học sư phạm, 2017.
Tác phẩm nghiên cứu, sáng tác:
Điều bí mật trong vườn (tập thơ thiếu nhi), NXB Văn học 2015
Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, NXB Phụ nữ 2016
Mùi của cố hương (tản văn), NXB Phụ nữ 2017
Môn sử không chán như em tưởng, NXB Phụ Nữ 2017
Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường, NXB Hà Nội và Công ty CP 7 Group Nhân sách Bão 2017
Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học (chủ biên, trọn bộ 12 cuốn), NXB Đại học Sư phạm, 2017
Đi tìm triết lí giáo dục Việt Nam, NXB tri thức và Công ty CP sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn