The seeds of love: Misty Morning Walk with Mother
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 200 cuốn
Misty Morning Walk with Mother: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(A little boy didn’t want to go to school. Every day he had a new excuse for staying home. Sometimes it was because of the rain; sometimes because he didn’t finish his homework; and sometimes because his stomach hurt. He gave countless reasons in order not to go to school. One day, his mother walk him to school. Let’s find out what happened along the way!)
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
The seeds of love: Misty Morning Walk with Mother
Tác giả:  Story by Soonwon Lee Illustrations by Eunsil Song English Translations by Soon Young Lee
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Story by Soonwon Lee Illustrations by Eunsil Song English Translations by Soon Young Lee
Còn trong kho: 200 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Misty Morning Walk with Mother: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(A little boy didn’t want to go to school. Every day he had a new excuse for staying home. Sometimes it was because of the rain; sometimes because he didn’t finish his homework; and sometimes because his stomach hurt. He gave countless reasons in order not to go to school. One day, his mother walk him to school. Let’s find out what happened along the way!)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn