The seeds of love: Christmas Gift
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 200 cuốn
Christmas Gift: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(Eunji’s father was a security guard in a big office building. He had to work on Christmas Eve. He wanted to give Eunji a special gift. What did the electrician Santa Claus, his colleague, do to help him give a special gift for his daughter?)
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
The seeds of love: Christmas Gift
Tác giả:  Story by Soonwon Lee Illustrations by Jimin Kim English Translations by E. K. DuBois
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Story by Soonwon Lee Illustrations by Jimin Kim English Translations by E. K. DuBois
Còn trong kho: 200 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Christmas Gift: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(Eunji’s father was a security guard in a big office building. He had to work on Christmas Eve. He wanted to give Eunji a special gift. What did the electrician Santa Claus, his colleague, do to help him give a special gift for his daughter?)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn