The seeds of love: The land of Silence
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 200 cuốn
Looking for the Land of Silence: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(Juni and Yuni wrote a letter to their beloved father living in the silent land. They used a paper plane to send it. Magically, the plane entered a painting on the wall. Juni and Yuni followed it into the painting. And… What awaited them on this magical journey?)
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
The seeds of love: The land of Silence
Tác giả:  Story by Jina Moon Illustrations byJina Moon English Translations by Soon Young Lee
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Story by Jina Moon Illustrations byJina Moon English Translations by Soon Young Lee
Còn trong kho: 200 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Looking for the Land of Silence: Cuốn truyện tiếng Anh cho trẻ em trong bộ sách The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) do Phuc Minh Books phát hành.
(Juni and Yuni wrote a letter to their beloved father living in the silent land. They used a paper plane to send it. Magically, the plane entered a painting on the wall. Juni and Yuni followed it into the painting. And… What awaited them on this magical journey?)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn