Tự bảo vệ mình: Đừng tùy tiện thơm cháu
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : TB 2019 Còn trong kho : 198 cuốn
Đừng tùy tiện thơm cháu  nằm trong bộ sách Tự bảo vệ mình do Phuc Minh Books phát hành sẽ chỉ ra những tình huống cụ thể để các bé phải biết nói không khi người khác thơm mình.
Giá: 32,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tự bảo vệ mình: Đừng tùy tiện thơm cháu
Tác giả:  Biên soạn: Lương Ngân Minh họa: Điển Dũng - Minh Tâm
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Biên soạn: Lương Ngân Minh họa: Điển Dũng - Minh Tâm
Còn trong kho: 198 cuốn
32,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đừng tùy tiện thơm cháu  nằm trong bộ sách Tự bảo vệ mình do Phuc Minh Books phát hành sẽ chỉ ra những tình huống cụ thể để các bé phải biết nói không khi người khác thơm mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn