Tác giả: Edward Zaccaro
Giải toán cùng Einstein
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 200 cuốn
Giải Toán Cùng Einstein

Mọi học sinh đều cần một bộ công cụ các chiến lược giải toán để dùng đến khi làm toán. Bổ sung cho nhiều cách giải truyền thống, cuốn sách này bao gồm nhiều phương pháp mới như: Nghĩ đến số 1, Phương pháp 2-10, và nhiều cách khác do giáo viên dạy toán Edward Zaccaro phát triển. Mỗi bài học bao gồm các bài toán được chia thành 5 trình độ để phù hợp với không chỉ các học sinh trung bình, mà cả những học sinh giỏi. Cuốn sách cũng đưa ra đáp án và cách giải chi tiết để các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong quá trình hướng dẫn con em mình.

Các câu hỏi trong mỗi chương được chia theo 5 trình độ:

Trình độ 1 (dễ)
Trình độ 2 (khá khó)
Trình độ 3 (khó)
Trình độ Einstein (rất khó)
Trình độ Einstein siêu đẳng (cực khó)
"Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.” - Albert Einstein.
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Giải toán cùng Einstein
Tác giả:  Edward Zaccaro
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Tác giả : Edward Zaccaro
Còn trong kho: 200 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giải Toán Cùng Einstein

Mọi học sinh đều cần một bộ công cụ các chiến lược giải toán để dùng đến khi làm toán. Bổ sung cho nhiều cách giải truyền thống, cuốn sách này bao gồm nhiều phương pháp mới như: Nghĩ đến số 1, Phương pháp 2-10, và nhiều cách khác do giáo viên dạy toán Edward Zaccaro phát triển. Mỗi bài học bao gồm các bài toán được chia thành 5 trình độ để phù hợp với không chỉ các học sinh trung bình, mà cả những học sinh giỏi. Cuốn sách cũng đưa ra đáp án và cách giải chi tiết để các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong quá trình hướng dẫn con em mình.

Các câu hỏi trong mỗi chương được chia theo 5 trình độ:

Trình độ 1 (dễ)
Trình độ 2 (khá khó)
Trình độ 3 (khó)
Trình độ Einstein (rất khó)
Trình độ Einstein siêu đẳng (cực khó)
"Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.” - Albert Einstein.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn