Tác giả: TS. Đinh Văn Minh
Pháp Luật Về Tố cáo Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Phát hành bởi : NXB Lao động
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 199 cuốn
Sách Pháp Luật Về Tố Cáo Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết  Một số vấn đề về tố cáo và pháp luật về tố cáo. Tố cáo và giải quyết tố cáo theo quy đinh của pháp luật hiện hành, Quy định về bảo vệ , khen thưởng người tố cáo
Giá: 80,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Pháp Luật Về Tố cáo Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Tác giả:  TS. Đinh Văn Minh
Phát hành bởi : NXB Lao động
Tác giả : TS. Đinh Văn Minh
Còn trong kho: 199 cuốn
80,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sách Pháp Luật Về Tố Cáo Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết  Một số vấn đề về tố cáo và pháp luật về tố cáo. Tố cáo và giải quyết tố cáo theo quy đinh của pháp luật hiện hành, Quy định về bảo vệ , khen thưởng người tố cáo
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn