Tác giả: Hoàng Sinh Trường
Máy thủy lực và các phần tử điều khiển
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 199 cuốn
Bằng nội dung cuốn sách này, tác giả muốn cung cấp cho người đọc các kiến thức liên quan đến các loại máy thủy lực thể tích cũng như các phần tử điều khiển thủy lực dùng trong các thiết bị và các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Máy thủy lực thể tích; Chương 3: Phần tử điều khiển và điều chỉnh thủy lực; Chương 4: Thiết bị phụ trợ.
Giá: 80,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Máy thủy lực và các phần tử điều khiển
Tác giả:  Hoàng Sinh Trường
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Hoàng Sinh Trường
Còn trong kho: 199 cuốn
80,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bằng nội dung cuốn sách này, tác giả muốn cung cấp cho người đọc các kiến thức liên quan đến các loại máy thủy lực thể tích cũng như các phần tử điều khiển thủy lực dùng trong các thiết bị và các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Máy thủy lực thể tích; Chương 3: Phần tử điều khiển và điều chỉnh thủy lực; Chương 4: Thiết bị phụ trợ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn