Tác giả: Dương Quốc Việt
Đại số tuyến tính
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 683 cuốn
Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dạy và học môn Đại số tuyến tính ở bậc đại học. Nội dung sách gồm 5 chương: Chương I trình bày về tập hợp, quan hệ và ánh xạ; Chương II trình bày phép toán và sơ lược các cấu trúc nhóm, vành, trường, xây dựng trường số phức và mở đầu lý thuyết không gian vectơ; Chương III tập trung vào các vấn đề về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Chương IV đề cập đến ma trận của một hệ vectơ và ma trận chuyển cơ sở trong không gian hữu hạn chiều. Tiếp đó trình bày ánh xạ tuyến tính, trị riêng, vectơ riêng và vấn đề chéo hóa ma trận; Chương V trình bày khái niệm về các dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và các phương pháp đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.
Giá: 35,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đại số tuyến tính
Tác giả:  Dương Quốc Việt
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Dương Quốc Việt
Còn trong kho: 683 cuốn
35,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dạy và học môn Đại số tuyến tính ở bậc đại học. Nội dung sách gồm 5 chương: Chương I trình bày về tập hợp, quan hệ và ánh xạ; Chương II trình bày phép toán và sơ lược các cấu trúc nhóm, vành, trường, xây dựng trường số phức và mở đầu lý thuyết không gian vectơ; Chương III tập trung vào các vấn đề về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Chương IV đề cập đến ma trận của một hệ vectơ và ma trận chuyển cơ sở trong không gian hữu hạn chiều. Tiếp đó trình bày ánh xạ tuyến tính, trị riêng, vectơ riêng và vấn đề chéo hóa ma trận; Chương V trình bày khái niệm về các dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và các phương pháp đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn