Tác giả: Hoàng Minh Sơn
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 286 cuốn
Cuốn sách là giáo trình môn học “Điều khiển quá trình” cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành công nghệ liên quan (Nhiệt, Hóa, Sinh học - Thực phẩm, Môi trường,…). Để làm việc hiệu quả với cuốn sách, các sinh viên cần được trang bị kiến thức cơ sở của lý thuyết điều khiển tự động. Đặc biệt, cuốn sách được trình bày theo một phong cách diễn giải kết hợp nhiều ví dụ minh họa cụ thể, phu hợp cho mục đích tự nghiên cứu của một số nhóm bạn đọc. Tác giả cũng hy vọng nhiều đồng nghiệp trong các trường đại học và viện nghiên cứu tìm thấy trong cuốn sách những tư liệu tham khảo bổ ích.
Giá: 109,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình
Tác giả:  Hoàng Minh Sơn
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Hoàng Minh Sơn
Còn trong kho: 286 cuốn
109,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách là giáo trình môn học “Điều khiển quá trình” cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành công nghệ liên quan (Nhiệt, Hóa, Sinh học - Thực phẩm, Môi trường,…). Để làm việc hiệu quả với cuốn sách, các sinh viên cần được trang bị kiến thức cơ sở của lý thuyết điều khiển tự động. Đặc biệt, cuốn sách được trình bày theo một phong cách diễn giải kết hợp nhiều ví dụ minh họa cụ thể, phu hợp cho mục đích tự nghiên cứu của một số nhóm bạn đọc. Tác giả cũng hy vọng nhiều đồng nghiệp trong các trường đại học và viện nghiên cứu tìm thấy trong cuốn sách những tư liệu tham khảo bổ ích.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn