Tác giả: Tập thể tác giả
Vẽ kỹ thuật dùng cho sinh viên ngành điện
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 603 cuốn
Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng cũng như sinh viên phi Cơ khí toàn quốc nói chung, với thời lượng không nhiều và mục tiêu mong đợi là sinh viên sau khi hoàn thành môn học có thể tự thiết lập và đọc hiểu được những bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, bản vẽ không quá phức tạp trong ngành. Cuốn sách phù hợp với đề cương chi tiết học phần Vẽ kỹ thuật ME2026 và có định hướng cho sinh viên ngành Điện. Cuốn sách này được viết với phương châm  dễ hiểu kèm theo sự hỗ trợ mô tả trực quan 3D, bao quát đầy đủ nhưng tinh giản và thiết thực.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Vẽ kỹ thuật dùng cho sinh viên ngành điện
Tác giả:  Tập thể tác giả
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Tập thể tác giả
Còn trong kho: 603 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng cũng như sinh viên phi Cơ khí toàn quốc nói chung, với thời lượng không nhiều và mục tiêu mong đợi là sinh viên sau khi hoàn thành môn học có thể tự thiết lập và đọc hiểu được những bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, bản vẽ không quá phức tạp trong ngành. Cuốn sách phù hợp với đề cương chi tiết học phần Vẽ kỹ thuật ME2026 và có định hướng cho sinh viên ngành Điện. Cuốn sách này được viết với phương châm  dễ hiểu kèm theo sự hỗ trợ mô tả trực quan 3D, bao quát đầy đủ nhưng tinh giản và thiết thực.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn