Tác giả: Đỗ Sanh
Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2013 Còn trong kho : 120 cuốn
Cuốn sách này đề cập đến bài toán ổn định của một quá trình động lực xuất hiện trong hoạt động của các hệ thống cơ khí, các phương tiện giao thông vận tải, trong hệ thống điều khiển tự động… được  mô tả bởi một hệ phương trình vi phân thường. Hệ này được gọi là hệ động lực (các hệ cơ khí, hệ điều khiển tự động…). Nội dung cuốn sách là khảo sát ổn định của quá trình động lực: đưa ra các định nghĩa về ổn định, các tiêu chuẩn về ổn định và không ổn định, các phương pháp nghiên cứu ổn định và khảo sát các bài toán mang tính minh họa và định hướng áp dụng.
Giá: 70,500 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật
Tác giả:  Đỗ Sanh
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Đỗ Sanh
Còn trong kho: 120 cuốn
70,500 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này đề cập đến bài toán ổn định của một quá trình động lực xuất hiện trong hoạt động của các hệ thống cơ khí, các phương tiện giao thông vận tải, trong hệ thống điều khiển tự động… được  mô tả bởi một hệ phương trình vi phân thường. Hệ này được gọi là hệ động lực (các hệ cơ khí, hệ điều khiển tự động…). Nội dung cuốn sách là khảo sát ổn định của quá trình động lực: đưa ra các định nghĩa về ổn định, các tiêu chuẩn về ổn định và không ổn định, các phương pháp nghiên cứu ổn định và khảo sát các bài toán mang tính minh họa và định hướng áp dụng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn