Tác giả: Hoàng Long
Đồ họa kỹ thuật - Tập 1 Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 954 cuốn
Cuốn sách này được biên soạn dựa làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên thuộc các trường đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Sách được hoàn thành với cấu trúc và nội dung tối ưu, trong đó có chứa đựng kết quả nghiên cứu của bản thân tác giả, bao gồm những kiến thức cơ bản và hướng dẫn chi tiết về môn học Đồ họa kỹ thuật. Nội dung sách bao gồm 2 phần như sau: Phần I. Hình học hoạ hình; Phần II. Vẽ kỹ thuật cơ bản
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đồ họa kỹ thuật - Tập 1 Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản
Tác giả:  Hoàng Long
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Hoàng Long
Còn trong kho: 954 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này được biên soạn dựa làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên thuộc các trường đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Sách được hoàn thành với cấu trúc và nội dung tối ưu, trong đó có chứa đựng kết quả nghiên cứu của bản thân tác giả, bao gồm những kiến thức cơ bản và hướng dẫn chi tiết về môn học Đồ họa kỹ thuật. Nội dung sách bao gồm 2 phần như sau: Phần I. Hình học hoạ hình; Phần II. Vẽ kỹ thuật cơ bản
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn