Tác giả: Tập thể tác giả
Nhập môn kỹ thuật tàu thủy
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 149 cuốn
Cuốn sách là tài liệu phục vụ công tác giảng dạy cũng như học tập cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nói chung. Sách cung cấp bao quát những khái niệm, thông tin tổng quan về lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy nói chung và công nghệ đóng tàu nói riêng, giúp người đọc có thể hình dung toàn bộ quá trình từ hình thành ý tưởng đến lập kế hoạch thực hiện một dự án sản xuất một con tàu, đến quá trình thiết kế, chế tạo và hạ thủy tàu. Từng vấn đề cụ thể trong Kỹ thuật Tàu thủy đều được trình bày một cách tổng thể, để người đọc có thể tiếp cận với Kỹ thuật Tàu thủy một cách nhanh nhất, chính xác và đủ thông tin nhất.  Nội dung sách bao gồm năm chương, từ tổng quan đến chi tiết các vấn đề cơ bản cốt lõi của ngành Kỹ thuật Tàu thủy.
Giá: 63,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Nhập môn kỹ thuật tàu thủy
Tác giả:  Tập thể tác giả
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Tập thể tác giả
Còn trong kho: 149 cuốn
63,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách là tài liệu phục vụ công tác giảng dạy cũng như học tập cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nói chung. Sách cung cấp bao quát những khái niệm, thông tin tổng quan về lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy nói chung và công nghệ đóng tàu nói riêng, giúp người đọc có thể hình dung toàn bộ quá trình từ hình thành ý tưởng đến lập kế hoạch thực hiện một dự án sản xuất một con tàu, đến quá trình thiết kế, chế tạo và hạ thủy tàu. Từng vấn đề cụ thể trong Kỹ thuật Tàu thủy đều được trình bày một cách tổng thể, để người đọc có thể tiếp cận với Kỹ thuật Tàu thủy một cách nhanh nhất, chính xác và đủ thông tin nhất.  Nội dung sách bao gồm năm chương, từ tổng quan đến chi tiết các vấn đề cơ bản cốt lõi của ngành Kỹ thuật Tàu thủy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn