Tác giả: Lương Ngọc Lợi Ngô Văn Hệ
Công nghệ đóng tàu
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 181 cuốn
Cuốn sách là tài liệu học tập chính cho sinh viên, phục vụ công tác giảng dạy, cũng đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nói chung. Sách cung cấp bao quát từ những khái niệm, thông tin tổng quan về lĩnh vực công nghệ đóng tàu trong nước và trên thế giới đến những quy trình công nghệ, kỹ thuật cụ thể chuyên sâu về công nghệ đóng tàu. Sách cũng đồng thời cung cấp cho người đọc những kiến thức chuyên môn từ cơ sở khái niệm đến chi tiết chuyên sâu về công nghệ đóng tàu, để người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ quá trình công nghệ đóng tàu tổng thể đến thiết kế công nghệ đóng mới cho toàn tàu, thiết kế chế tạo chi tiết và hạ thủy thử nghiệm tàu. Từng vấn đề cụ thể đều được trình bày một cách chi tiết đầy đủ, để người đọc có thể tiếp cận với công nghệ đóng tàu một cách nhanh nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất. Cuốn sách được biên soạn gồm 9 chương, từ tổng quan đến chi tiết các vấn đề cơ bản cốt lõi của công nghệ đóng tàu. Bên cạnh đó, sách còn được biên soạn với nhiều nội dung tham khảo chuyên sâu về công nghệ đóng tàu tiên tiến, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới trong sản xuất, ứng dụng tin học, robot và tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy.
Giá: 165,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Công nghệ đóng tàu
Tác giả:  Lương Ngọc Lợi Ngô Văn Hệ
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Lương Ngọc Lợi Ngô Văn Hệ
Còn trong kho: 181 cuốn
165,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách là tài liệu học tập chính cho sinh viên, phục vụ công tác giảng dạy, cũng đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nói chung. Sách cung cấp bao quát từ những khái niệm, thông tin tổng quan về lĩnh vực công nghệ đóng tàu trong nước và trên thế giới đến những quy trình công nghệ, kỹ thuật cụ thể chuyên sâu về công nghệ đóng tàu. Sách cũng đồng thời cung cấp cho người đọc những kiến thức chuyên môn từ cơ sở khái niệm đến chi tiết chuyên sâu về công nghệ đóng tàu, để người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ quá trình công nghệ đóng tàu tổng thể đến thiết kế công nghệ đóng mới cho toàn tàu, thiết kế chế tạo chi tiết và hạ thủy thử nghiệm tàu. Từng vấn đề cụ thể đều được trình bày một cách chi tiết đầy đủ, để người đọc có thể tiếp cận với công nghệ đóng tàu một cách nhanh nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất. Cuốn sách được biên soạn gồm 9 chương, từ tổng quan đến chi tiết các vấn đề cơ bản cốt lõi của công nghệ đóng tàu. Bên cạnh đó, sách còn được biên soạn với nhiều nội dung tham khảo chuyên sâu về công nghệ đóng tàu tiên tiến, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới trong sản xuất, ứng dụng tin học, robot và tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn