Tác giả: Bùi Quốc Thái
Máy nén khí
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 556 cuốn
Cuốn sách này đề cập đến lý thuyết của các loại máy nén thông dụng, có tính thực tế thích hợp với các thiết bị máy nén đang sử dụng ở nước ta. Ngoài ra, sách còn đề cập đến một số loại máy nén khí điển hình thông dụng để người đọc dễ phân biệt. Cuốn sách phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học Kỹ thuật trong việc tính toán, thiết kế máy nén, đồng thời cũng có ích cho những người đang nghiên cứu và sử dụng máy nén khí. Nội dung sách bao gồm 3 phần: Phần 1: Máy nén khí pít-tông; Phần 2: Máy nén rô to; Phần 3: Máy nén cánh dẫn.
Giá: 158,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Máy nén khí
Tác giả:  Bùi Quốc Thái
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Bùi Quốc Thái
Còn trong kho: 556 cuốn
158,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này đề cập đến lý thuyết của các loại máy nén thông dụng, có tính thực tế thích hợp với các thiết bị máy nén đang sử dụng ở nước ta. Ngoài ra, sách còn đề cập đến một số loại máy nén khí điển hình thông dụng để người đọc dễ phân biệt. Cuốn sách phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học Kỹ thuật trong việc tính toán, thiết kế máy nén, đồng thời cũng có ích cho những người đang nghiên cứu và sử dụng máy nén khí. Nội dung sách bao gồm 3 phần: Phần 1: Máy nén khí pít-tông; Phần 2: Máy nén rô to; Phần 3: Máy nén cánh dẫn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn