Tác giả: Nguyen Tien Dzung
Fundamentals of electronic circuts
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 248 cuốn
Cuốn sách được biên soạn dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật tại Việt Nam, đặc biệt là những trường có đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình hợp tác với nước ngoài với yêu cầu giảng dạy bằng tiếng Anh. Đồng thời, cuốn sách cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên quan tâm tới lĩnh vực điện-điện tử và các ứng dụng liên quan. Cuốn sách này tập trung vào việc cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản về mạch điện cũng như các linh kiện bán dẫn như diode, transitor lưỡng cực, transitor trường, bộ khuếch đại, bộ khuếch đại thuật toán v.v. Các nội dung tiếp theo của cuốn sách cũng trình bày về quá trình phân tích và thiết kế các mạch tương tự cũng như rời rạc sử dụng các linh kiện điện - điện tử với độ phức tạp khác nhau cũng như chức năng đa dạng theo từng ứng dụng cụ thể. Các mạch tích hợp IC và các ứng dụng của chúng trong thiết kế hệ thống điện tử cũng được đề cập tới trong phần tiếp theo của cuốn sách này. Ở phần cuối của cuốn sách, các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật số và mạch logic sẽ được trình bày, nhằm giúp người đọc nắm vững nguyên lý thiết kế và tối ưu hóa mạch số sử dụng các cổng logic cơ bản trong thiết kế các mạch tổ hợp và mạch dãy.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Fundamentals of electronic circuts
Tác giả:  Nguyen Tien Dzung
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Nguyen Tien Dzung
Còn trong kho: 248 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách được biên soạn dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật tại Việt Nam, đặc biệt là những trường có đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình hợp tác với nước ngoài với yêu cầu giảng dạy bằng tiếng Anh. Đồng thời, cuốn sách cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên quan tâm tới lĩnh vực điện-điện tử và các ứng dụng liên quan. Cuốn sách này tập trung vào việc cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản về mạch điện cũng như các linh kiện bán dẫn như diode, transitor lưỡng cực, transitor trường, bộ khuếch đại, bộ khuếch đại thuật toán v.v. Các nội dung tiếp theo của cuốn sách cũng trình bày về quá trình phân tích và thiết kế các mạch tương tự cũng như rời rạc sử dụng các linh kiện điện - điện tử với độ phức tạp khác nhau cũng như chức năng đa dạng theo từng ứng dụng cụ thể. Các mạch tích hợp IC và các ứng dụng của chúng trong thiết kế hệ thống điện tử cũng được đề cập tới trong phần tiếp theo của cuốn sách này. Ở phần cuối của cuốn sách, các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật số và mạch logic sẽ được trình bày, nhằm giúp người đọc nắm vững nguyên lý thiết kế và tối ưu hóa mạch số sử dụng các cổng logic cơ bản trong thiết kế các mạch tổ hợp và mạch dãy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn