Tác giả: Nguyễn Đức Chiến
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 161 cuốn
Cuốn sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các ngành Vật lý kỹ thuật, Điện tử, Viễn thông, Khoa học và công nghệ vật liệu của các trường đại học. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các nhà khoa học, các kỹ sư, các nghiên cứu sinh muốn tìm hiểu sâu hoặc sử dụng một hoặc một vài khâu công nghệ trong quy trình chế tạo mạch vi điện tử hiện đại.
Giá: 82,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Tác giả:  Nguyễn Đức Chiến
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Đức Chiến
Còn trong kho: 161 cuốn
82,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các ngành Vật lý kỹ thuật, Điện tử, Viễn thông, Khoa học và công nghệ vật liệu của các trường đại học. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các nhà khoa học, các kỹ sư, các nghiên cứu sinh muốn tìm hiểu sâu hoặc sử dụng một hoặc một vài khâu công nghệ trong quy trình chế tạo mạch vi điện tử hiện đại.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn