Tác giả: Tống Đình Quỳ
Ôn tập toán cao cấp
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 216 cuốn
Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu ôn tập cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật trên cả nước. Nội dung sách chia làm ba phần: 1. Tóm tắt lý thuyết cơ bản. 2. Các ví dụ tính cụ thể để minh họa và hiểu rõ thêm phần lý thuyết. 3. Giới thiệu, giải một số đề thi của Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000 đến nay và giới thiệu một số đề để học viên tự luyện. Ngoài ba phần trên, sách còn có phần phụ lục về Đại số tuyến tính, để giúp cho học viên một số ngành khác như kinh tế, xây dựng, mỏ địa chất, giao thông, thủy lợi,… có thêm tư liệu ôn tập; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo của sinh viên khối chính quy tại các trường thuộc khối công nghệ. Đặc biệt đây cũng là tài liệu để sinh viên khối cao đẳng các trường nắm được kiến thức cơ bản của môn Toán học cao cấp, dễ dàng ôn tập tham dự kỳ thi chuyển hệ của các ngành.
Giá: 78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ôn tập toán cao cấp
Tác giả:  Tống Đình Quỳ
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Tống Đình Quỳ
Còn trong kho: 216 cuốn
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu ôn tập cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật trên cả nước. Nội dung sách chia làm ba phần: 1. Tóm tắt lý thuyết cơ bản. 2. Các ví dụ tính cụ thể để minh họa và hiểu rõ thêm phần lý thuyết. 3. Giới thiệu, giải một số đề thi của Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000 đến nay và giới thiệu một số đề để học viên tự luyện. Ngoài ba phần trên, sách còn có phần phụ lục về Đại số tuyến tính, để giúp cho học viên một số ngành khác như kinh tế, xây dựng, mỏ địa chất, giao thông, thủy lợi,… có thêm tư liệu ôn tập; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo của sinh viên khối chính quy tại các trường thuộc khối công nghệ. Đặc biệt đây cũng là tài liệu để sinh viên khối cao đẳng các trường nắm được kiến thức cơ bản của môn Toán học cao cấp, dễ dàng ôn tập tham dự kỳ thi chuyển hệ của các ngành.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn