Tác giả: Tập thể tác giả
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 511 cuốn
Cuốn sách hướng tới cung cấp cho học viên, sinh viên và các độc giả thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các loại nhiên liệu sinh học có tiềm năng thay thế lớn cho nhiên liệu hóa thạch như etanol sinh học, điêzen sinh học, dầu thực vật, các loại nhiên liệu tổng hợp từ sinh khối... Do chủ yếu hướng tới các độc giả liên quan đến lĩnh vực sử dụng nhiên liệu nên các kiến thức sâu về công nghệ sản xuất nhiên liệu, các vấn đề nâng cao chất lượng nhiên liệu, hiệu suất sản xuất, năng suất sản xuất nguyên liệu đầu vào... chỉ được trình bày ở dạng giới thiệu. Phần cuối của sách là những kiến thức liên quan đến sử dụng các loại nhiên liệu thay thế trên động cơ và phương tiện. Các vấn đề về sử dụng nhiên liệu sinh học ở dạng nguyên chất hay hỗn hợp pha trộn với nhiên liệu hóa thạch, cũng như vấn đề sử dụng nhiên liệu kép, lưỡng nhiên liệu... được trao đổi nhằm định hướng cho việc phát triển nhiên liệu cũng như sử dụng các loại nhiên liệu này trên thực tiễn.
Giá: 155,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong
Tác giả:  Tập thể tác giả
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Tập thể tác giả
Còn trong kho: 511 cuốn
155,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách hướng tới cung cấp cho học viên, sinh viên và các độc giả thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các loại nhiên liệu sinh học có tiềm năng thay thế lớn cho nhiên liệu hóa thạch như etanol sinh học, điêzen sinh học, dầu thực vật, các loại nhiên liệu tổng hợp từ sinh khối... Do chủ yếu hướng tới các độc giả liên quan đến lĩnh vực sử dụng nhiên liệu nên các kiến thức sâu về công nghệ sản xuất nhiên liệu, các vấn đề nâng cao chất lượng nhiên liệu, hiệu suất sản xuất, năng suất sản xuất nguyên liệu đầu vào... chỉ được trình bày ở dạng giới thiệu. Phần cuối của sách là những kiến thức liên quan đến sử dụng các loại nhiên liệu thay thế trên động cơ và phương tiện. Các vấn đề về sử dụng nhiên liệu sinh học ở dạng nguyên chất hay hỗn hợp pha trộn với nhiên liệu hóa thạch, cũng như vấn đề sử dụng nhiên liệu kép, lưỡng nhiên liệu... được trao đổi nhằm định hướng cho việc phát triển nhiên liệu cũng như sử dụng các loại nhiên liệu này trên thực tiễn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn