Tác giả: Nguyễn Văn Khang
Bộ điều khiển Logic khả trình PLC và ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 330 cuốn
Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức chung cơ bản nhất về PLC với quan điểm hệ thống hóa và tính ứng dụng, với hy vọng người đọc có thể sử dụng cho các chủng loại PLC được lựa chọn. Một số ví dụ ứng dụng được trình bày trong phần Phụ lục trên cơ sở PLC của hãng Omron.   Sách bao gồm 4 chương và phần Phụ lục: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Các thành phần của PLC;  Chương 3: Tổ chức bộ nhớ và cấu trúc dữ liệu; Chương 4: Thiết kế hệ điều khiển dùng PLC.
Giá: 83,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bộ điều khiển Logic khả trình PLC và ứng dụng
Tác giả:  Nguyễn Văn Khang
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Văn Khang
Còn trong kho: 330 cuốn
83,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức chung cơ bản nhất về PLC với quan điểm hệ thống hóa và tính ứng dụng, với hy vọng người đọc có thể sử dụng cho các chủng loại PLC được lựa chọn. Một số ví dụ ứng dụng được trình bày trong phần Phụ lục trên cơ sở PLC của hãng Omron.   Sách bao gồm 4 chương và phần Phụ lục: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Các thành phần của PLC;  Chương 3: Tổ chức bộ nhớ và cấu trúc dữ liệu; Chương 4: Thiết kế hệ điều khiển dùng PLC.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn