Thơ trữ tình và hai truyện thơ Kapkaz, Đoàn người Tsigan (bìa mềm)
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 99 cuốn
Thơ trữ tình và hai truyện thơ Kapkaz, Đoàn người Tsigan (bìa mềm)
Puskin - đại thi hào Nga, đại thi hào thế giới mới bắt đầu được quen biết ở nước ta.
Trước đây, chúng ta đã giới thiệu được một số truyện nổi tiếng của ông, nhưng thơ ông thì đây là tập dịch đầu tiên được in thành sách.
Trong tập thơ tuyển này chúng tôi đã cố gắng lựa chọn dịch một số ít trong số hơn 800 bài thơ trữ tình tiêu biểu cho từng thời kỳ sáng tác của Puskin và cho đến nay vẫn còn được đông đảo quần chúng yêu thích. Ngoài ra có thêm hai truyện thơ nổi tiếng tiêu biểu cho hai giai đoạn, giai đoạn lãng mạn và giai đoạn quá độ từ lãng mạn bước sang hiện thực, trong quá trình sáng tác của Puskin.
Puskin là “một con người người nhất trong thời đại mình”, là nhà thơ ca ngợi tự do, đấu tranh chống nô lệ và cường quyền, là người nói lên những ước mơ hy vọng của nhân dân và thời đại mình.
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thơ trữ tình và hai truyện thơ Kapkaz, Đoàn người Tsigan (bìa mềm)
Tác giả:  A.X Puskin, Hoàng Trung Thông, Thuý Toàn, Hoàng Yến, Xuân Diệu, Tế Hanh, Việt Thương
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Tác giả : A.X Puskin, Hoàng Trung Thông, Thuý Toàn, Hoàng Yến, Xuân Diệu, Tế Hanh, Việt Thương
Còn trong kho: 99 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thơ trữ tình và hai truyện thơ Kapkaz, Đoàn người Tsigan (bìa mềm)
Puskin - đại thi hào Nga, đại thi hào thế giới mới bắt đầu được quen biết ở nước ta.
Trước đây, chúng ta đã giới thiệu được một số truyện nổi tiếng của ông, nhưng thơ ông thì đây là tập dịch đầu tiên được in thành sách.
Trong tập thơ tuyển này chúng tôi đã cố gắng lựa chọn dịch một số ít trong số hơn 800 bài thơ trữ tình tiêu biểu cho từng thời kỳ sáng tác của Puskin và cho đến nay vẫn còn được đông đảo quần chúng yêu thích. Ngoài ra có thêm hai truyện thơ nổi tiếng tiêu biểu cho hai giai đoạn, giai đoạn lãng mạn và giai đoạn quá độ từ lãng mạn bước sang hiện thực, trong quá trình sáng tác của Puskin.
Puskin là “một con người người nhất trong thời đại mình”, là nhà thơ ca ngợi tự do, đấu tranh chống nô lệ và cường quyền, là người nói lên những ước mơ hy vọng của nhân dân và thời đại mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn