Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huế
The langmaster - 360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì tiếng Anh (tái bản lần thứ 04)
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 99 cuốn
The langmaster - 360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì tiếng Anh (tái bản lần thứ 04)
Cuốn sách này sẽ cho các bạn một cái nhìn cụ thể về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, cách sử dụng, cách ghi nhớ cũng như những động từ bất quy tắc thông dụng nhất.
Nội dung chính của cuốn sách:
• Giới thiệu 360 động từ bất quy tắc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh
• Ví dụ minh họa cho 360 động từ bất quy tắc
• Giúp người học có thể vượt qua trở ngại về ngữ pháp và cách ứng dụng, từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh
• Là nguồn tài liệu giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và tham khảo
Cùng tham khảo cuốn sách để nắm vững 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhé.
Chúc các bạn thành công!
Giá: 35,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
The langmaster - 360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì tiếng Anh (tái bản lần thứ 04)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Huế
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Thị Thu Huế
Còn trong kho: 99 cuốn
35,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
The langmaster - 360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì tiếng Anh (tái bản lần thứ 04)
Cuốn sách này sẽ cho các bạn một cái nhìn cụ thể về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, cách sử dụng, cách ghi nhớ cũng như những động từ bất quy tắc thông dụng nhất.
Nội dung chính của cuốn sách:
• Giới thiệu 360 động từ bất quy tắc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh
• Ví dụ minh họa cho 360 động từ bất quy tắc
• Giúp người học có thể vượt qua trở ngại về ngữ pháp và cách ứng dụng, từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh
• Là nguồn tài liệu giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và tham khảo
Cùng tham khảo cuốn sách để nắm vững 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhé.
Chúc các bạn thành công!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn