Tác giả: Ryō Shimizu, Trình Thị Phương Thảo
Sách bản quyền - 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Sách bản quyền - 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Cuốn: 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề được phân chia các chủ đề thông dụng nhất nhằm giúp bạn tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.
Nội dung sách bao gồm các đặc sắc dưới đây:
• Nội dung toàn diện, số lượng lượng từ phong phú: Gồm 7.000 từ đơn; phân ra gần 100 chủ đề nhỏ như: cuộc sống hàng ngày, thú vui cuộc sống, đồ dùng hàng ngày...
• Phân loại theo bối cảnh, từ vựng mở rộng, phân chia khoa học, nâng cao hiệu quả học tập.
• Ảnh minh hoạ sinh động giúp bạn nắm vững từ vựng dễ dàng hơn.
• Mỗi chủ đề lại có mã QR để bạn học quét mã các mục từ vựng trong bài. Các bạn có thể sử dụng điện thoại smartphone để quét mã QR và tải các bài học một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Giá: 100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Sách bản quyền - 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Tác giả:  Ryō Shimizu, Trình Thị Phương Thảo
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Tác giả : Ryō Shimizu, Trình Thị Phương Thảo
Còn trong kho: 100 cuốn
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sách bản quyền - 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Cuốn: 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề được phân chia các chủ đề thông dụng nhất nhằm giúp bạn tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.
Nội dung sách bao gồm các đặc sắc dưới đây:
• Nội dung toàn diện, số lượng lượng từ phong phú: Gồm 7.000 từ đơn; phân ra gần 100 chủ đề nhỏ như: cuộc sống hàng ngày, thú vui cuộc sống, đồ dùng hàng ngày...
• Phân loại theo bối cảnh, từ vựng mở rộng, phân chia khoa học, nâng cao hiệu quả học tập.
• Ảnh minh hoạ sinh động giúp bạn nắm vững từ vựng dễ dàng hơn.
• Mỗi chủ đề lại có mã QR để bạn học quét mã các mục từ vựng trong bài. Các bạn có thể sử dụng điện thoại smartphone để quét mã QR và tải các bài học một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn