Tác giả: Trần Mạnh Tường
Ngữ pháp tiếng Anh (lý thuyết và bài tập thực hành)(tái bản 01)
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 99 cuốn
Ngữ pháp tiếng Anh (lý thuyết và bài tập thực hành)
           Ngữ pháp tiếng Anh lý thuyết và bài tập thực hành english grammar  đề cập đến những vấn đề ngữ pháp thông dụng, cần thiết cho người học tiếng Anh ở mọi trình độ. Với lượng kiến thức đầy đủ, phương pháp trình bày khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo phần ghi chú, giải thíchục
          - Chinh phục 22 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh
          - Luyện tập hơn 1000 bài tập kèm đáp án
          - Trình bày khoa học, rõ ràng, dễ hiểu
          - Dành cho các bạn học sinh, sinh viên, luyện thi THPT Quốc gia
          - Tài liệu tham khảo cho giáo viên
Giá: 105,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ngữ pháp tiếng Anh (lý thuyết và bài tập thực hành)(tái bản 01)
Tác giả:  Trần Mạnh Tường
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tác giả : Trần Mạnh Tường
Còn trong kho: 99 cuốn
105,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ngữ pháp tiếng Anh (lý thuyết và bài tập thực hành)
           Ngữ pháp tiếng Anh lý thuyết và bài tập thực hành english grammar  đề cập đến những vấn đề ngữ pháp thông dụng, cần thiết cho người học tiếng Anh ở mọi trình độ. Với lượng kiến thức đầy đủ, phương pháp trình bày khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo phần ghi chú, giải thíchục
          - Chinh phục 22 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh
          - Luyện tập hơn 1000 bài tập kèm đáp án
          - Trình bày khoa học, rõ ràng, dễ hiểu
          - Dành cho các bạn học sinh, sinh viên, luyện thi THPT Quốc gia
          - Tài liệu tham khảo cho giáo viên
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn