Tác giả: Phan Thương
Kỷ luật không nước mắt (phương pháp giáo dục trẻ hiệu quả) (tái bản)
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 91 cuốn
Kỷ Luật Không Nước Mắt (tái bản)

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Không tôn trọng làm giảm hiệu quả dạy con.

Chương 2: Môi trường sống là mảnh đất ấm để trưởng thành.

Chương 3: Đừng nới rộng khoảng cách với con cái.

Chương 4: Dạy dỗ quá nghiêm khắc không phải là phương pháp hiệu quả.

Chương 5: Giao tiếp phải "nghe nhiều hơn nói".

Chương 6: Trách phạt là một môn nghệ thuật.

Chương 7: Cách dẫn dắt trẻ đúng đắn.

Chương 8: Gạt bỏ những quan niệm giáo dục sai lầm.
Giá: 120,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ luật không nước mắt (phương pháp giáo dục trẻ hiệu quả) (tái bản)
Tác giả:  Phan Thương
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Phan Thương
Còn trong kho: 91 cuốn
120,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Kỷ Luật Không Nước Mắt (tái bản)

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Không tôn trọng làm giảm hiệu quả dạy con.

Chương 2: Môi trường sống là mảnh đất ấm để trưởng thành.

Chương 3: Đừng nới rộng khoảng cách với con cái.

Chương 4: Dạy dỗ quá nghiêm khắc không phải là phương pháp hiệu quả.

Chương 5: Giao tiếp phải "nghe nhiều hơn nói".

Chương 6: Trách phạt là một môn nghệ thuật.

Chương 7: Cách dẫn dắt trẻ đúng đắn.

Chương 8: Gạt bỏ những quan niệm giáo dục sai lầm.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn