Tác giả: Peter M Senge
Tổ chức học tập: Bí mật kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1499 cuốn
Tổ Chức Học Tập được tạp chí nổi tiếng The Financial Times vinh danh là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại. Ra đời từ năm 1990 nhưng những gì mà “Tổ chức học tập” mang lại cho chúng ta vẫn cực kì hữu dụng tới ngày nay. Quyển sách dạy chúng ta cách phát huy những tư duy mới, làm việc tập thể và tạo ra kết quả mà chúng ta thật sự mong muốn.
Giá: 249,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tổ chức học tập: Bí mật kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp
Tác giả:  Peter M Senge
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Peter M Senge
Còn trong kho: 1499 cuốn
249,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tổ Chức Học Tập được tạp chí nổi tiếng The Financial Times vinh danh là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại. Ra đời từ năm 1990 nhưng những gì mà “Tổ chức học tập” mang lại cho chúng ta vẫn cực kì hữu dụng tới ngày nay. Quyển sách dạy chúng ta cách phát huy những tư duy mới, làm việc tập thể và tạo ra kết quả mà chúng ta thật sự mong muốn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn