Tác giả: David Bach
Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1487 cuốn
Kể cả khi bạn 30-40 tuổi hay 60 tuổi hoặc muộn hơn, bạn vẫn có cơ hội để thay đổi cuộc sống, để thực hiện ước mơ của mình
- "Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang" giúp bạn đi đúng hướng dù bạn đang còn trẻ hay đã già, cải thiện tài chính cho bạn, thậm chí làm giàu một cách nhanh chóng.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
Giá: 198,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang
Tác giả:  David Bach
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : David Bach
Còn trong kho: 1487 cuốn
198,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Kể cả khi bạn 30-40 tuổi hay 60 tuổi hoặc muộn hơn, bạn vẫn có cơ hội để thay đổi cuộc sống, để thực hiện ước mơ của mình
- "Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang" giúp bạn đi đúng hướng dù bạn đang còn trẻ hay đã già, cải thiện tài chính cho bạn, thậm chí làm giàu một cách nhanh chóng.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn