Tác giả: Gordon Byron
7 bước đến thành công - Cơ hội thay đổi bản thân
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 1499 cuốn
Công tác tư vấn nghề nghiệp của tôi bao quát mọi khía cạnh, từ giúp đỡ mọi người tận dụng tối đa vị trí hiện tại của họ, cho đến tìm kiếm các chiến lược chuyển việc thành công, hoặc xây dựng chiến lược tái hòa nhập lực lượng lao động sau khi mất việc, hay gắn bó với một công việc bán thời gian nhằm kiếm thêm thu nhập khi về hưu và củng cố an toàn tài chính. Đôi khi, tất cả những gì cần làm là tạo ra những thay đổi nho nhỏ trong cách làm việc hay cách nhìn nhận công việc để phép màu xảy ra.
Giá: 98,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
7 bước đến thành công - Cơ hội thay đổi bản thân
Tác giả:  Gordon Byron
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Gordon Byron
Còn trong kho: 1499 cuốn
98,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Công tác tư vấn nghề nghiệp của tôi bao quát mọi khía cạnh, từ giúp đỡ mọi người tận dụng tối đa vị trí hiện tại của họ, cho đến tìm kiếm các chiến lược chuyển việc thành công, hoặc xây dựng chiến lược tái hòa nhập lực lượng lao động sau khi mất việc, hay gắn bó với một công việc bán thời gian nhằm kiếm thêm thu nhập khi về hưu và củng cố an toàn tài chính. Đôi khi, tất cả những gì cần làm là tạo ra những thay đổi nho nhỏ trong cách làm việc hay cách nhìn nhận công việc để phép màu xảy ra.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn