Tác giả: TS. Cung Thị Ngọc
Tư tưởng triết học của Trang Tử trong tác phẩm Nam Hoa Kinh
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 589 cuốn
Triết học Trung Quốc là một trong những nền triết học phát triển sớm và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, văn hóa nhân loại nói chung và nhiều quốc gia ở châu Á nói riêng, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của tư tưởng Việt Nam, chúng ta không thể không nghiên cứu nền triết học ấy, trong đó có tư tưởng triết học của Trang Tử.
Trang Tử tên thật là Trang Chu, sinh ở đất Mông, thuộc nước Tống (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Tư tưởng của Trang Chu ẩn trong những lời văn phóng khoáng chủ yếu viết bằng thể văn ngụ ngôn, ý tứ thâm thúy, đa nghĩa, đa sắc. Vì thế mà bao đời nay, mặc dù đã có nhiều người nghiên cứu tư tưởng của ông song vẫn còn nhiều nội dung chưa thể nắm bắt hết.
Ngay từ những năm đầu công nguyên, các học thuyết triết học Trung Quốc trong đó có tư tưởng triết học Trang Tử đã du nhập và có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Giá: 46,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tư tưởng triết học của Trang Tử trong tác phẩm Nam Hoa Kinh
Tác giả:  TS. Cung Thị Ngọc
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : TS. Cung Thị Ngọc
Còn trong kho: 589 cuốn
46,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Triết học Trung Quốc là một trong những nền triết học phát triển sớm và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, văn hóa nhân loại nói chung và nhiều quốc gia ở châu Á nói riêng, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của tư tưởng Việt Nam, chúng ta không thể không nghiên cứu nền triết học ấy, trong đó có tư tưởng triết học của Trang Tử.
Trang Tử tên thật là Trang Chu, sinh ở đất Mông, thuộc nước Tống (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Tư tưởng của Trang Chu ẩn trong những lời văn phóng khoáng chủ yếu viết bằng thể văn ngụ ngôn, ý tứ thâm thúy, đa nghĩa, đa sắc. Vì thế mà bao đời nay, mặc dù đã có nhiều người nghiên cứu tư tưởng của ông song vẫn còn nhiều nội dung chưa thể nắm bắt hết.
Ngay từ những năm đầu công nguyên, các học thuyết triết học Trung Quốc trong đó có tư tưởng triết học Trang Tử đã du nhập và có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn