Tác giả: Ngô Thị Mỹ Dung
Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối với triết học Đức thế kỷ XIX
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 25 cuốn
Triết học đạo đức của Immanuel Kant (1724 – 1804) đã mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tư tưởng triết học phương Tây, ảnh hưởng sâu sắc đến các trào lưu triết học từ đấy về sau
Những lập luận của Kant về vấn đề tự do và cùng với nó là quyền và phẩm giá của con người, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tư tưởng văn minh nhân loại.
Dựa trên nguồn tài liệu phong phú từ nguyên bản tiếng Đức, tác giả đã trình bày và phân tích một cách có hệ thống tư tưởng triết học đạo đức của Kant và ảnh hưởng của nó đối với các nhà triết học cổ điển Đức như Johann Gottlieb Fichte (1732 – 1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), triết học Hermann Cohen (1842 – 1918) – đại diện của trường phái Kant mới trong thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và triết học Mác..
Giá: 62,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối với triết học Đức thế kỷ XIX
Tác giả:  Ngô Thị Mỹ Dung
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Ngô Thị Mỹ Dung
Còn trong kho: 25 cuốn
62,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Triết học đạo đức của Immanuel Kant (1724 – 1804) đã mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tư tưởng triết học phương Tây, ảnh hưởng sâu sắc đến các trào lưu triết học từ đấy về sau
Những lập luận của Kant về vấn đề tự do và cùng với nó là quyền và phẩm giá của con người, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tư tưởng văn minh nhân loại.
Dựa trên nguồn tài liệu phong phú từ nguyên bản tiếng Đức, tác giả đã trình bày và phân tích một cách có hệ thống tư tưởng triết học đạo đức của Kant và ảnh hưởng của nó đối với các nhà triết học cổ điển Đức như Johann Gottlieb Fichte (1732 – 1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), triết học Hermann Cohen (1842 – 1918) – đại diện của trường phái Kant mới trong thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và triết học Mác..
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn