Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
Nam Bộ qua ngôn từ
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 53 cuốn
Ngôn từ mang nhiều hàm ý, cảm xúc giúp ta hiểu hơn về văn hóa, con người ở một vùng đất. Trong tiếng Việt, mỗi vùng đất khác nhau có những ngôn từ có sự giống và khác nhau, làm cho tiếng Việt trở nên phong phú hơn, đa thanh, đa sắc hơn.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Nam Bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nam Bộ qua ngôn từ của 2 tác giả Hồ Xuân Mai và Phan Kim Thoa.

Qua cuốn sách, người đọc sẽ nhận diện được đặc điểm văn hóa của người Việt Nam Bộ qua các đặc điểm ngôn ngữ, cụ thể là ngữ âm, từ vựng và phong cách diễn đạt của người Việt Nam Bộ.
Giá: 90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Nam Bộ qua ngôn từ
Tác giả:  TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
Còn trong kho: 53 cuốn
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ngôn từ mang nhiều hàm ý, cảm xúc giúp ta hiểu hơn về văn hóa, con người ở một vùng đất. Trong tiếng Việt, mỗi vùng đất khác nhau có những ngôn từ có sự giống và khác nhau, làm cho tiếng Việt trở nên phong phú hơn, đa thanh, đa sắc hơn.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Nam Bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nam Bộ qua ngôn từ của 2 tác giả Hồ Xuân Mai và Phan Kim Thoa.

Qua cuốn sách, người đọc sẽ nhận diện được đặc điểm văn hóa của người Việt Nam Bộ qua các đặc điểm ngôn ngữ, cụ thể là ngữ âm, từ vựng và phong cách diễn đạt của người Việt Nam Bộ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn