Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Dưới trăng và một bậc cửa
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành : Còn trong kho : 20 cuốn
Tập thơ dựng lên những vẻ đẹp đang bị hủy diệt. Và trong một đêm trăng, nhà thơ đi tìm những vẻ đẹp ấy.
Giá: 200,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Dưới trăng và một bậc cửa
Tác giả:  Nguyễn Quang Thiều
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Tác giả : Nguyễn Quang Thiều
Còn trong kho: 20 cuốn
200,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tập thơ dựng lên những vẻ đẹp đang bị hủy diệt. Và trong một đêm trăng, nhà thơ đi tìm những vẻ đẹp ấy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn