Tác giả: Phan Tân
Bàn về xã hội nhường nhịn
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 229 cuốn
Con người về bản chất là động vật tranh đấu quyết liệt cho lợi ích của bản thân, và văn hóa chính là cái khiến con người vẫn còn là con người, xã hội loài người vẫn còn là xã hội loài người. Điều này là đúng với bản chất của con người chúng ta; và nó cũng thật ý nghĩa với cái mà ta gọi là văn hóa vốn dĩ đang mang trọng trách.
Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, các bước chuyển đổi từ kinh tế, văn hóa, xã hội... không tránh khỏi sự thiếu khớp nối; một số hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức có sự suy giảm hoặc thay đổi thang bậc; những hành vi thiếu nhường nhịn trong quan hệ giữa con người với con người, trong giao tiếp ứng xử hằng ngày, trong công việc... dường như ngày càng bộc lộ rõ khiến người có lương tri không khỏi trăn trở.
Mong muốn định lượng bằng những con số về nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn; nhận diện và lý giải một cách toàn diện các nguyên nhân đưa đến sự thiếu nhường nhịn trên những hiện tượng đã và đang diễn ra... là kỳ vọng mà tác giả đã trăn trở khi bắt đầu xuất bản Quyển 1 "Xây dựng Xã hội nhường nhịn". Và đến nay kỳ vọng đã thành sự thật cho dù phạm vi nghiên cứu chưa đủ phù rộng trên toàn quốc - Quyển 2 "Bàn về Xã hội nhường nhịn" mà bạn sắp tiếp cận đã thể hiện phần nào mong muốn đó.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!
Giá: 68,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bàn về xã hội nhường nhịn
Tác giả:  Phan Tân
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Phan Tân
Còn trong kho: 229 cuốn
68,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Con người về bản chất là động vật tranh đấu quyết liệt cho lợi ích của bản thân, và văn hóa chính là cái khiến con người vẫn còn là con người, xã hội loài người vẫn còn là xã hội loài người. Điều này là đúng với bản chất của con người chúng ta; và nó cũng thật ý nghĩa với cái mà ta gọi là văn hóa vốn dĩ đang mang trọng trách.
Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, các bước chuyển đổi từ kinh tế, văn hóa, xã hội... không tránh khỏi sự thiếu khớp nối; một số hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức có sự suy giảm hoặc thay đổi thang bậc; những hành vi thiếu nhường nhịn trong quan hệ giữa con người với con người, trong giao tiếp ứng xử hằng ngày, trong công việc... dường như ngày càng bộc lộ rõ khiến người có lương tri không khỏi trăn trở.
Mong muốn định lượng bằng những con số về nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn; nhận diện và lý giải một cách toàn diện các nguyên nhân đưa đến sự thiếu nhường nhịn trên những hiện tượng đã và đang diễn ra... là kỳ vọng mà tác giả đã trăn trở khi bắt đầu xuất bản Quyển 1 "Xây dựng Xã hội nhường nhịn". Và đến nay kỳ vọng đã thành sự thật cho dù phạm vi nghiên cứu chưa đủ phù rộng trên toàn quốc - Quyển 2 "Bàn về Xã hội nhường nhịn" mà bạn sắp tiếp cận đã thể hiện phần nào mong muốn đó.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn