Tác giả: Võ Hoàng Nhân
Món xưa vị nay
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 47 cuốn
Quyển sách với hai phần chính: Kỷ niệm trong món xưa và Thăng hoa trong vị nay. Như bất kỳ quyển sách ẩm thực nào khác, phần lớn dung lượng vẫn được dành để trình bày những công thức các món ăn. Cái khác ở đây ở MÓN XƯA VỊ NAY còn có những trang viết rất tình cảm, mộc mạc, mộc mạc như chính con người tác giả, nhờ vậy mà độc giả có thể cảm thấy như mình đang ngồi nghe tác giả kể chuyện. Chuyện mình, chuyện nghề, chuyện đời,…
Giá: 118,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Món xưa vị nay
Tác giả:  Võ Hoàng Nhân
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Võ Hoàng Nhân
Còn trong kho: 47 cuốn
118,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Quyển sách với hai phần chính: Kỷ niệm trong món xưa và Thăng hoa trong vị nay. Như bất kỳ quyển sách ẩm thực nào khác, phần lớn dung lượng vẫn được dành để trình bày những công thức các món ăn. Cái khác ở đây ở MÓN XƯA VỊ NAY còn có những trang viết rất tình cảm, mộc mạc, mộc mạc như chính con người tác giả, nhờ vậy mà độc giả có thể cảm thấy như mình đang ngồi nghe tác giả kể chuyện. Chuyện mình, chuyện nghề, chuyện đời,…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn