Tác giả: Nguyễn Quốc Vương
Phẩm cách Phụ Nữ, Tái bản 2019
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
"Tiêu đề là Phẩm cách phụ nữ nhưng nội dung lại là thứ mà tôi mong đàn ông sẽ đọc. Đây là cuốn sách tự khai sáng bản thân". Đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ không có nghĩa là người phụ nữ cũng sẽ được làm tất cả những việc như đàn ông, đỉnh cao nhất của bình đẳng giới là tạo dựng môi trường để người phụ nữ phát huy hết được các “thuộc tính nữ” của giới mình. Trong xã hội hiện đại lẽ sống và vai trò của phụ nữ đã thay đổi, phụ nữ cần phải tham gia hoạt động xã hội nhưng đồng thời họ sẽ mang được những gì thuộc về nữ tính, coi trọng con người vào trong xã hội và nơi làm việc
Giá: 90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phẩm cách Phụ Nữ, Tái bản 2019
Tác giả:  Nguyễn Quốc Vương
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Nguyễn Quốc Vương
Còn trong kho: 50 cuốn
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"Tiêu đề là Phẩm cách phụ nữ nhưng nội dung lại là thứ mà tôi mong đàn ông sẽ đọc. Đây là cuốn sách tự khai sáng bản thân". Đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ không có nghĩa là người phụ nữ cũng sẽ được làm tất cả những việc như đàn ông, đỉnh cao nhất của bình đẳng giới là tạo dựng môi trường để người phụ nữ phát huy hết được các “thuộc tính nữ” của giới mình. Trong xã hội hiện đại lẽ sống và vai trò của phụ nữ đã thay đổi, phụ nữ cần phải tham gia hoạt động xã hội nhưng đồng thời họ sẽ mang được những gì thuộc về nữ tính, coi trọng con người vào trong xã hội và nơi làm việc
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn