Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Khi chúng ta già
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 49 cuốn
Khi chúng ta già là một bản nhạc được tạo nên từ những trầm bổng trong tâm lí người phụ nữ. Ta bắt gặp trong thơ của Nguyễn Thị Việt Hà hình ảnh của nhiều người phụ nữ ở nhiều những giai đoạn trưởng thành khác nhau trong cuộc đời.
Giá: 64,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Khi chúng ta già
Tác giả:  Nguyễn Thị Việt Hà
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Nguyễn Thị Việt Hà
Còn trong kho: 49 cuốn
64,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Khi chúng ta già là một bản nhạc được tạo nên từ những trầm bổng trong tâm lí người phụ nữ. Ta bắt gặp trong thơ của Nguyễn Thị Việt Hà hình ảnh của nhiều người phụ nữ ở nhiều những giai đoạn trưởng thành khác nhau trong cuộc đời.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn