Tác giả: Diệp Văn
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn minh dành cho học sinh học sinh tiểu học, Tái bản 2018
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách bồi dưỡng cho học sinh tiểu học những lễ nghĩa căn bản trong cuộc sống, những hành động, cách ứng xử văn minh. Qua việc đọc sách và áp dụng vào thực tiễn, các em sẽ có thể nắm được những quy tắc làm người đúng đắn.
Giá: 49,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn minh dành cho học sinh học sinh tiểu học, Tái bản 2018
Tác giả:  Diệp Văn
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Diệp Văn
Còn trong kho: 50 cuốn
49,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách bồi dưỡng cho học sinh tiểu học những lễ nghĩa căn bản trong cuộc sống, những hành động, cách ứng xử văn minh. Qua việc đọc sách và áp dụng vào thực tiễn, các em sẽ có thể nắm được những quy tắc làm người đúng đắn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn