Tác giả: Nguyễn Văn Huy
Cẩm nang pháp lý và tài chính khởi nghiệp
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 48 cuốn
Cuốn sách là tập hợp những vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, kế toán, thuế và tài chính cá nhân. Thông qua 77 câu hỏi và giải đáp, tác giả hi vọng giúp các bạn có được cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp bằng các câu hỏi mà chính bản thân tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu và tư vấn tham khảo từ các chuyên gia trong quá trình hoạt động của mình. Đây là những vấn đề mà bất kỳ ai là chủ doanh nghiệp cũng phải quan tâm và áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
Giá: 68,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cẩm nang pháp lý và tài chính khởi nghiệp
Tác giả:  Nguyễn Văn Huy
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Nguyễn Văn Huy
Còn trong kho: 48 cuốn
68,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách là tập hợp những vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, kế toán, thuế và tài chính cá nhân. Thông qua 77 câu hỏi và giải đáp, tác giả hi vọng giúp các bạn có được cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp bằng các câu hỏi mà chính bản thân tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu và tư vấn tham khảo từ các chuyên gia trong quá trình hoạt động của mình. Đây là những vấn đề mà bất kỳ ai là chủ doanh nghiệp cũng phải quan tâm và áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn