Tác giả: Yaniv Zaid
Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Tất cả chúng ta đều có khả năng hùng biện trước đám đông và kỹ năng lãnh đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng tự tin thể hiện khả năng thuyết trình cũng như là ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến đám đông. Với những phương pháp và nguyên tắc được chỉ ra trong cuốn sách, bạn có thể hoàn thiện và trau dồi những kỹ năng này, bạn sẽ thấy năng thuyết trình trước đám đông và điều tiết khán giả không phải là một kỹ năng thiên bẩm mà tất cả chúng ta đều có thể học được những quy tắc cơ bản và áp dụng chúng. Có rất nhiều ví dụ được miêu tả trong cuốn sách này mà bạn có thể áp dụng trong bất kỳ tình huống nào khi bạn cần thuyết trình, cho dù là trước một người, một nhóm người hay kể cả khi nâng ly phát biểu trong một buổi gặp mặt của gia đình.
Giá: 74,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng
Tác giả:  Yaniv Zaid
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Yaniv Zaid
Còn trong kho: 50 cuốn
74,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tất cả chúng ta đều có khả năng hùng biện trước đám đông và kỹ năng lãnh đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng tự tin thể hiện khả năng thuyết trình cũng như là ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến đám đông. Với những phương pháp và nguyên tắc được chỉ ra trong cuốn sách, bạn có thể hoàn thiện và trau dồi những kỹ năng này, bạn sẽ thấy năng thuyết trình trước đám đông và điều tiết khán giả không phải là một kỹ năng thiên bẩm mà tất cả chúng ta đều có thể học được những quy tắc cơ bản và áp dụng chúng. Có rất nhiều ví dụ được miêu tả trong cuốn sách này mà bạn có thể áp dụng trong bất kỳ tình huống nào khi bạn cần thuyết trình, cho dù là trước một người, một nhóm người hay kể cả khi nâng ly phát biểu trong một buổi gặp mặt của gia đình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn