Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Ba chương sách đi từ chỗ phân tích một số khía cạnh trong văn bản Di chúc đến quá trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện theo Di chúc của Bác, cuối cùng là một vài suy nghĩ tiếp tục xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.
Giá: 90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:  PGS.TS Bùi Đình Phong
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả : PGS.TS Bùi Đình Phong
Còn trong kho: 50 cuốn
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ba chương sách đi từ chỗ phân tích một số khía cạnh trong văn bản Di chúc đến quá trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện theo Di chúc của Bác, cuối cùng là một vài suy nghĩ tiếp tục xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn