Tác giả: Lê Chí Dũng
Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương bằng tiếng pháp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Giá: 52,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc
Tác giả:  Lê Chí Dũng
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả : Lê Chí Dũng
Còn trong kho: 50 cuốn
52,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương bằng tiếng pháp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn