Tác giả: Nguyễn Nam Trân (Chủ biên)
NÀNG TUYẾT - TUYỂN TẬP MƯỜI NHÀ VĂN VÀ HAI NHÀ THƠ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 50 cuốn
Trong tuyển tập văn thơ mang tên Nàng Tuyết này, chúng tôi dịch thêm vài tác phẩm mới của năm nhà văn đã xuất hiện trong tuyển tập trước. Đó là Ueda Akinari, Koizumi Yakumo, Natsume SŌseki, Akutagawa Ryūnosuke và Dazai Osamu.
Giá: 170,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
NÀNG TUYẾT - TUYỂN TẬP MƯỜI NHÀ VĂN VÀ HAI NHÀ THƠ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI
Tác giả:  Nguyễn Nam Trân (Chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả : Nguyễn Nam Trân (Chủ biên)
Còn trong kho: 50 cuốn
170,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong tuyển tập văn thơ mang tên Nàng Tuyết này, chúng tôi dịch thêm vài tác phẩm mới của năm nhà văn đã xuất hiện trong tuyển tập trước. Đó là Ueda Akinari, Koizumi Yakumo, Natsume SŌseki, Akutagawa Ryūnosuke và Dazai Osamu.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn