Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Thuật tư tưởng
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 222 cuốn
Cuốn sách hướng dẫn các phương pháp suy luận, phân tích giúp người đọc có thể phán đoán một cách chính xác, logic. Đây là cuốn sách nằm trong bộ ba cuốn sách rèn luyện phương pháp tự học của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giúp các bạn thanh thiếu niên có một phương pháp học tập, làm việc đúng đắn và hợp lý.
Giá: 78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thuật tư tưởng
Tác giả:  Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Còn trong kho: 222 cuốn
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách hướng dẫn các phương pháp suy luận, phân tích giúp người đọc có thể phán đoán một cách chính xác, logic. Đây là cuốn sách nằm trong bộ ba cuốn sách rèn luyện phương pháp tự học của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giúp các bạn thanh thiếu niên có một phương pháp học tập, làm việc đúng đắn và hợp lý.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn