Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Cái dũng của Thánh nhân
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 292 cuốn
Cái dũng của thánh nhân đề cập đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời.
Nội dung của nó không chỉ kể về những câu chuyện kể về sự dũng cảm của người xưa mà còn bàn phương pháp cụ thể để rèn luyện đến một tinh thần điềm đạm. Do đó, cuốn cẩm nang này cần được đem ứng dụng vào chính bản thân mỗi người và đời sống hàng ngày.
Giá: 40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cái dũng của Thánh nhân
Tác giả:  Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Còn trong kho: 292 cuốn
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cái dũng của thánh nhân đề cập đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời.
Nội dung của nó không chỉ kể về những câu chuyện kể về sự dũng cảm của người xưa mà còn bàn phương pháp cụ thể để rèn luyện đến một tinh thần điềm đạm. Do đó, cuốn cẩm nang này cần được đem ứng dụng vào chính bản thân mỗi người và đời sống hàng ngày.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn