Tác giả: TS Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Cái cười của Thánh Nhân
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 306 cuốn
Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn.

Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm.
Giá: 80,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cái cười của Thánh Nhân
Tác giả:  TS Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : TS Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Còn trong kho: 306 cuốn
80,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn.

Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn