Tác giả: Nhiều tác giả
Tôi là ai, là ai...
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 164 cuốn
Cuốn sách gồm có 2 phần. Phần 1 là những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã và chưa được công bố. Phần 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, và bạn bè về các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã công bố trong thời gian trước năm 1975 và từ sau giải phóng.

Những bài viết phần nào đã nói lên về con người và cuộc đời của nhạc sĩ, những ảnh hưởng  đến ông và qua ông ảnh hưởng đến công chúng đã nghe ông trong những năm qua.
Giá: 185,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tôi là ai, là ai...
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho: 164 cuốn
185,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách gồm có 2 phần. Phần 1 là những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã và chưa được công bố. Phần 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, và bạn bè về các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã công bố trong thời gian trước năm 1975 và từ sau giải phóng.

Những bài viết phần nào đã nói lên về con người và cuộc đời của nhạc sĩ, những ảnh hưởng  đến ông và qua ông ảnh hưởng đến công chúng đã nghe ông trong những năm qua.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn