Tác giả: Gia đình Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Thư tình gửi một người
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 214 cuốn
Tập sách gồm toàn bộ thư từ và hình ảnh liên quan mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh – người con gái đã là nhân vật trong nhiều khúc tình ca của nhạc sĩ từ năm 1964 đến năm 1989._x000D_
Có thể nói qua tập sách người đọc sẽ hiểu hơn con người và hoàn cảnh ra đời của những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là sự chuyển hóa trong nhận thức của nhạc sĩ.
Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thư tình gửi một người
Tác giả:  Gia đình Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Gia đình Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Còn trong kho: 214 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tập sách gồm toàn bộ thư từ và hình ảnh liên quan mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh – người con gái đã là nhân vật trong nhiều khúc tình ca của nhạc sĩ từ năm 1964 đến năm 1989._x000D_
Có thể nói qua tập sách người đọc sẽ hiểu hơn con người và hoàn cảnh ra đời của những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là sự chuyển hóa trong nhận thức của nhạc sĩ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn