Tác giả: Nguyễn Đình Lập
Ngoại ô
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 48 cuốn
“Cũng như mọi buổi sáng tinh mơ khác, khi những giọt sương khuya hãy còn rả rích lăn trên tầu lá, rồi lại từ tầu lá rơi đánh bộp xuống đường ẩm ướt, thì ở đây, ở cái cửa ô tối tăm và chật hẹp này, lòng yêu sống, mong sống, ham sống bắt đầu lôi kéo bao nhiêu kiếp người vào một cuộc sinh hoạt gay go, tàn nhẫn và nhọc nhằn.”
Giá: 65,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ngoại ô
Tác giả:  Nguyễn Đình Lập
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Tác giả : Nguyễn Đình Lập
Còn trong kho: 48 cuốn
65,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
“Cũng như mọi buổi sáng tinh mơ khác, khi những giọt sương khuya hãy còn rả rích lăn trên tầu lá, rồi lại từ tầu lá rơi đánh bộp xuống đường ẩm ướt, thì ở đây, ở cái cửa ô tối tăm và chật hẹp này, lòng yêu sống, mong sống, ham sống bắt đầu lôi kéo bao nhiêu kiếp người vào một cuộc sinh hoạt gay go, tàn nhẫn và nhọc nhằn.”
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn